Neiva z Karczewskiej Zagrody

Born: 2019

Sex: Femaie

Hips: A2

Breeder: Magda Karczewska ( z Karczewskiej Zagrody )